เรียนต่ออเมริกา แนะแนวศึกษาต่อประเทศอเมริกา ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา กับ ไออีซี อะบรอด | Postgraduate in USA
16758
page-template-default,page,page-id-16758,page-parent,page-child,parent-pageid-16633,everest-forms-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,transparent_content,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive
 

Postgraduate in USA

เรียนต่อปริญญาโทที่อเมริกา

Master’s degree เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า graduate degree หรือ post graduate degree เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรหลังจากที่นักเรียนได้ทำการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเรียนทั้งหมดเป็นประมาณ 1 ปี หรืออาจจะมากถึง 2ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เลือก โดยที่นักเรียนต่างชาติ (International student) จะต้องสมัครเรียนเป็น Full – time student เหมือนกับนักเรียนในระดับปริญญาตรี ซึ่งตัวโปรแกรมจะประกอบไปด้วยวิชาทั่วไป วิชาตัวเลือก และ วิชาหลัก เป็นจำนวนตั้งแต่ 36 หน่วยกิตไปจนถึง 54 หน่วยกิตขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เลือก

บริการของเรา

Advice

เเนะเเนวเเละวางเเผนการศึกษา

SOP

ให้คำเเเนะนำ เเละตรวจทานการเขียนเรียงความสมัครเรียน

Coordinate

ประสานงานจัดหาที่พัก เเละตั๋วเครื่องบินราคานักเรียน

Pre - Departure

อบรมเตรียมตัวก่อนเดินทาง


Entry Requirement

เกณฑ์การรับสมัครตรง

(สำหรับมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในอเมริกา)
 • Bachelor’s Degree (วุฒิปริญญาตรี) ที่มีเกรดเฉลี่ยหรือ GPA ไม่ต่ำกว่า 3.0
 • ผลคะแนนสอบ GMAT/GRE (สำหรับบางสาขา)
 • ผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS ที่มีคะแนน 6.5 ขึ้นไป
  • หรือ ผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ที่มีคะแนน 79, 80 ขึ้นไป
 • Essay หรือ Statement of purpose ที่เขียนแสดงถึงเจตจำนง

เกณฑ์การรับสมัครผ่านหลักสูตร Pathway

(สำหรับบางมหาวิทยาลัยในอเมริกา)
 • High School Diploma (วุฒิม.ปลาย) ที่มีเกรดเฉลี่ยหรือ GPA ตั้งแต่ 2.0 ถึง 2.99
 • ยังไม่ต้องมีผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์ SAT/ACT
 • ผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS ที่มีคะแนน ตั้งแต่ 5.0 ไปจนถึง 6.5
  • หรือ ผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ที่มีคะแนนตั้งแต่ 50 ไปจนถึง 79
 • Essay หรือ Statement of purpose ที่เขียนแสดงถึงเจตจำนง (สำหรับบางมหาวิทยาลัย)

รายชื่อมหาวิทยาลัย