เรียนต่ออเมริกา แนะแนวศึกษาต่อประเทศอเมริกา ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา กับ ไออีซี อะบรอด | ทุนการศึกษา เรียนต่ออเมริกา
19133
page-template-default,page,page-id-19133,page-child,parent-pageid-16633,everest-forms-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,transparent_content,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive
 

ทุนการศึกษา เรียนต่ออเมริกา

ทุนจากมหาวิทยาลัยในอเมริกา

ทุนการศึกษา: OSU Provost Scholarship for Excellence

มูลค่า: $6,000/ year

ทุนการศึกษา: OSU Entrepreneur Scholarship

มูลค่า: $6,000 – 24,000

ทุนการศึกษา: Merit Scholarship for International Students

มูลค่า: $2,000 – $10,000

ทุนการศึกษา: CSU Honors Scholarship

มูลค่า: $1,000/year

ทุนการศึกษา: Civic Engagement Scholarship

มูลค่า: $1,500/year

ทุนการศึกษา: Mason Merit Based Scholarships

มูลค่า: $2,000 – 14,000/year

ทุนการศึกษา: N/A

มูลค่า: –

ทุนการศึกษา: Marshall Merit Based Scholarships

มูลค่า: $4,000 – 14,000/year

ทุนการศึกษา: SLU Merit Based Scholarships

มูลค่า: $3,000 – 18,000/year

ทุนการศึกษา: Suffolk Merit Awards

มูลค่า: $4,000 – 18,500

ทุนการศึกษา: UAB International Scholarship

มูลค่า: $5,000/year

ทุนการศึกษา: USF Green & Gold Awards

มูลค่า: Up to $12,000/year

ทุนการศึกษา: USF International Scholarship

มูลค่า: Up to $4,000/year

ทุนการศึกษา: WSU International Academic Award

มูลค่า: $2,000 – 4,000/year