เรียนต่ออเมริกา แนะแนวศึกษาต่อประเทศอเมริกา ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา กับ ไออีซี อะบรอด | Undergraduate in USA
16721
page-template-default,page,page-id-16721,page-parent,page-child,parent-pageid-16633,everest-forms-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,transparent_content,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive
 

Undergraduate in USA

เรียนต่อปริญญาตรีที่อเมริกา

ปริญญาตรีในอเมริกามีชื่อเรียกอีกมากมายหลายชื่ออย่างเช่น first degree, four – year degree หรือ undergraduate ซึ่งจะใช้เวลาในการเรียน 4 ปีโดยประมาณ ซึ่งจะประกอบไปด้วยวิชาทั่วไป วิชาที่เป็นตัวเลือก และ วิชาหลัก เป็นจำนวน 120 หน่วยกิต หรือขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เลือก โดยนักเรียนต่างชาติ (International student) จะต้องสมัครเรียนเป็น Full – time student เท่านั้น นั่นหมายความว่านักเรียนจะต้องลงเรียนอย่างน้อยเทอมละ 4 วิชา และมีหน่วยกิตรวมไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิตในแต่ละเทอม แต่โดยส่วนใหญ่แล้วนักเรียนทุกคนจะลงเรียนให้ได้ 15 หน่วยกิตต่อเทอม เพื่อที่จะได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีภายใน 4 ปี ตามมาตรฐานทั่วไป

บริการของเรา

Advice

เเนะเเนวเเละวางเเผนการศึกษา

SOP

ให้คำเเเนะนำ เเละตรวจทานการเขียนเรียงความสมัครเรียน

Coordinate

ประสานงานจัดหาที่พัก เเละตั๋วเครื่องบินราคานักเรียน

Pre Departure

อบรมเตรียมตัวก่อนเดินทาง


Entry Requirement

เกณฑ์การรับสมัครตรง

(สำหรับมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในอเมริกา)
 • High School Diploma (วุฒิม.ปลาย) ที่มีเกรดเฉลี่ยหรือ GPA ไม่ต่ำกว่า 3.0
 • ผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์ SAT/ACT
 • ผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS ที่มีคะแนน 6.5 ขึ้นไป
  • หรือ ผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ที่มีคะแนน 79, 80 ขึ้นไป
 • Essay หรือ Statement of purpose ที่เขียนแสดงถึงเจตจำนง

เกณฑ์การรับสมัครผ่านหลักสูตร Pathway

(สำหรับบางมหาวิทยาลัยในอเมริกา)
 • High School Diploma (วุฒิม.ปลาย) ที่มีเกรดเฉลี่ยหรือ GPA ตั้งแต่ 2.0 ถึง 2.99
 • ยังไม่ต้องมีผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์ SAT/ACT
 • ผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS ที่มีคะแนน ตั้งแต่ 5.0 ไปจนถึง 6.5
  • หรือ ผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ที่มีคะแนนตั้งแต่ 50 ไปจนถึง 79
 • Essay หรือ Statement of purpose ที่เขียนแสดงถึงเจตจำนง (สำหรับบางมหาวิทยาลัย)

รายชื่อมหาวิทยาลัย